Nieuws  

Staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties richt in samenwerking met minister Hirsch Balin van Justitie een centraal meldpunt identiteitsfraude in. Slachtoffers van identiteitsfraude kunnen hier vanaf medio november 2008 terecht. Ketenpartners zijn nauw betrokken bij de oprichting van het meldpunt. Overheden, burgers en bedrijven kunnen hier naast identiteitsfraude ook fouten met identiteiten melden.
 
Identiteitsfraude is een onderwerp wat zorgvuldige aandacht vraagt. Een goed en betrouwbaar beeld van de omvang van identiteitsfraude in Nederland ontbreekt. Daarmee is het inzicht dat nodig is om deze problematiek aan te pakken ontoereikend. Hierover willen Bijleveld en Hirsch Balin de komende tijd helderheid krijgen. Naast het afhandelen van meldingen zal het meldpunt rapporteren over de aard en de omvang van problemen met identiteiten, over de behoefte aan voorlichting en ondersteuning bij de melders en over trends in fouten en misbruik met identiteiten aan ketenpartners.
 
Tot 1 januari 2009 heeft het meldpunt de status van pilot. Op basis van de aard en het gewicht van de binnengekomen meldingen krijgt het meldpunt in het eerste kwartaal van 2009 zijn definitieve vorm.
Het ministerie van Justitie onderzoekt of identiteitsfraude als apart misdrijf strafbaar moet worden gesteld.

bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken

Plaats op:
Datum: 7 oktober 2008
Gerelateerde artikelen  
07-06-2010 Nieuws Definitief meldpunt identiteitsfraude en -fouten
11-09-2009 Nieuws Klein deel van indentiteitsfraude start via internet
16-03-2009 Nieuws Publicatie over voorkomen identiteitsfraude
12-06-2007 Nieuws Govcert rapporteert over cybercrime
18-06-2010 Nieuws Nederlanders weten weinig over id-fraude
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2007 - 2019 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,89 seconden.