Nieuws  
 

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft de Cyber Security Raad (CSR) officieel geïnstalleerd. Onder co-voorzitterschap van Eelco Blok (CEO KPN) en Erik Akerboom (NCTb) heeft de Raad de taak om de regering en private partijen gevraagd en ongevraagd adviezen te geven over relevante ontwikkelingen op het gebied van digitale veiligheid.

De Raad stelt prioriteiten in de aanpak van ict-bedreigingen, bekijkt de behoefte aan nadere research & development, en kijkt hoe deze kennis vervolgens het beste kan worden gedeeld met de samenwerkende publieke en private partijen. De Raad zal bij haar werkzaamheden ook nadrukkelijk aandacht hebben voor kernwaarden, zoals het belang van privacy of fundamentele rechten zoals de vrijheid van meningsuiting en informatievergaring.

De installatie van de Cyber Security Raad vloeit direct voort uit de Nationale Cyber Security Strategie die eerder dit jaar door de minister namens het kabinet aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Een degelijke publiek-private risicobeoordeling zal de basis vormen voor de adviezen die de Raad zal verstrekken. De eerste dreigingsanalyse op het gebied van cyber security wordt in oktober verwacht.

De Raad is samengesteld op basis van de wens naar een evenwichtige samenstelling vanuit publieke sector, private sector en wetenschap enerzijds en een zo breed mogelijke bandbreedte aan de voor cyber security relevante thema's en invalshoeken anderzijds.

De Raad bestaat uit de volgende leden:

● Eelco Blok, co-voorzitter van de Raad, CEO KPN;
● Erik Akerboom, co-voorzitter. Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding;
● Harry van Dorenmalen, namens de ict leveranciers, voorzitter ICT~Office en Chairman IBM Europe
● René Steenvoorden, namens de grote ict-eindgebruikers, voorzitter CIO Platform en CIO Rabobank
● Frank Heemskerk, namens eindgebruikers en het MKB, voorzitter Raad van Toezicht ECP-EPN en lid RVB Royal Haskoning ;
● Ben Voorhorst, namens vitale infrastructuur. operationeel directeur Tennet en lid RVB Tennet;
● prof. Corien Prins, Universiteit van Tilburg;
● Mark Dierikx, DG Energie, Telecom en Mededinging, ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;
● Mark van Nimwegen, College van PG's, portefeuillehouder cybercrime;
● Prof. Michel van Eeten, TU Delft;
● Generaal-majoor Koen Gijsbers, Hoofddirecteur Informatievoorziening en Organisatie, ministerie van Defensie;
● prof. Bart Jacobs, Radboud Universiteit Nijmegen;
● Ruud Bik, Korpschef KLPD;
● Jan Kees Goet, wnd Hoofd AIVD;

De installatie van de Cyber Security Raad is de opmaat naar het Nationaal Cyber Security Centrum dat vanaf 1 januari 2012 operationeel moet zijn. Tactische en operationele kennis en expertise uit publieke en private hoek wordt hier bijeen gebracht om inzicht te geven in ontwikkelingen, dreigingen en trends, en ondersteuning te bieden bij incidentafhandeling en crisisbesluitvorming op het gebied van digitale veiligheid.

Plaats op:
Datum: 2 juli 2011
Categorie: Overheid
Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie
Gerelateerde artikelen  
03-01-2012 Nieuws Govcert.nl gaat op in Nationaal Cyber Security Centrum
12-01-2012 Nieuws Nationaal Cyber Security Centrum geopend
23-02-2012 Nieuws Nederland en VS werken samen tegen cybercriminaliteit
07-11-2011 Nieuws Ministerie zoekt directeur Cyber Security
18-01-2008 Nieuws Commissie veiligheid en persoonlijke levensssfeer ge´nstalleerd
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
´┐Ż 2007 - 2019 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,81 seconden.